“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

U našich klientů-byznysmenů, kteří už pár let v Americe žijí, se často setkáváme s myšlenkou na získání tzv. Zelené karty — Green Card. Zcela logicky je začínají zajímat podmínky pro trvalý pobyt v USA. A jednou z možných cest jsou víza EB1.

Hned na začátku je ale potřeba podotknout, že se nejedná o levné řešení vhodné pro každého. Přestože mezi lety 2014 a 2018 vzrostl počet udělených víz EB1 dvojnásobně, jde spíše o výjimečné případy. A to právě z toho důvodu, že tato víza jsou pro výjimečné případy určena.

Kdo má nárok na víza EB1?

Obecně existují 3 kategorie lidí, kterým jsou tyto víza určena. První skupinou jsou umělci a sportovci, druhou skupinou jsou vědci a profesoři a poslední skupinou jsou vrcholoví mezinárodní manažeři. Všechny tyto kategorie mají společného jmenovatele, a tím jsou mimořádné schopnosti ve vysoké a mezinárodní míře.

U vědců a profesorů je posuzován přínos pro…


“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

Pět let uběhne v Americe jako voda a najednou je před Vámi konec platnosti E2 víz. Jenže Váš byznys by Vás za oceánem ještě potřeboval… Musíte tedy znovu začít jednat s úřady. Dobrou zprávou je, že podruhé je vše jednodušší.

Klidně každé dva roky

Žádost o prodloužení pobytu se podává pomocí formuláře I-539. E2 víza jsou bez výjimek udělována na 5 let. A prodloužení získáváte znovu na 2 roky. Navíc americké úřady dosud nestanovují žádný limit pro počet jejich obnovení.

Pokud z Vašeho českého týmu odcestovalo na E2 víza více zaměstnanců, je potřeba podat tento formulář pro každého jednotlivě. Jednotlivě musíte doložit i další dokumenty a prokázat, že si daný zaměstnanec udržel svou kvalifikaci.

Co ale musíte splnit?

Pojďme si probrat základní požadavky pro schválení prodloužení Vašich E2 víz:

  • Trestní bezúhonnost. Na půdě Spojených států amerických jednoduše nesmíte být odsouzeni za trestní čin. …

“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

Získali jste konečně investorská víza E2? Skvělé, dveře do USA jsou Vám otevřené! Ale určitě Vás ihned napadá otázka, které věci si máte vyřídit jako první, aby byl přechod na život za oceánem pro Vás co nejhladší…

Stěhování do USA je velkou změnou pro každého. Jiný jazyk, jiná kultura i každodenní životní mechanizmy. My i naši klienti jsme si už touto počáteční fází prošli. A proto určitě oceníte, když od nás získáte pár rad, s kterými bude Váš přesun do USA o něco snazší.

  • Social Security Number. Začněte s vyřízením Social Security Number (SSN). SSN má v USA stejný význam jako v Česku Vaše rodné číslo.

Ano, je pravda, že si můžete půjčit auto nebo třeba zřídit telefonní paušál i bez SSN. Vždy ale dostanete méně výhodné nabídky. Navíc budete často muset skládat jistinu, a to o…


“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

Chystáte se v nejbližší době podat žádost o víza typu E2? Při vyplnění potřebných formulářů Vám určitě pomůže tento článek a naše přehledně shrnuté zkušenosti s našimi klienty.

Při podávání žádosti jste především povinni předložit vyplněný formulář DS-160. Pokud se navíc nejedná o hlavního investora, ale např. o klíčové zaměstnance, musíte vyplnit také formulář SD-156-E. Otázky pro závislé osoby (jako jsou manžel/ka a děti) jsou zahrnuty v prvním zmíněném.

Vše lze provádět online

Formulář DS-160 se vyplňuje online na stránkách U.S. Department of State. Po jeho odeslání je automaticky vytvořena nová žádost a také účet, přes který můžete komunikovat s příslušnou ambasádou. Můžete zde také nahrávat další dokumenty, které budete k žádosti dokládat, a především provádět platby administrativních poplatků.

Na co se při vyplňování zaměřit?

Během vyplňování hlavního formuláře budete do žádosti nahrávat dokumenty. Nápověda u formuláře uvádí…


“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

Hned na začátku Vás uklidníme — počet dokumentů, které budete dokládat o své osobě, je podstatně menší než počet dokumentů, který jste potřebovali pro Vaše podnikání. Ale rozhodně se Vám nevyplatí nic podcenit.

Při každém jednání s úřady platí, že „štěstí přeje připraveným“. Pojďme si tedy projít základní dokumenty, bez kterých se při podávání žádosti a následném pohovoru na Americké ambasádě se neobejdete:

  • Cestovní pas a jeho kopie. Ještě před podáním žádosti doporučujeme zkontrolovat jeho platnost. Úřady vyžadují, aby Váš pas platil minimálně 6 měsíců od prvního vstupu do USA na nová víza. Našim klientům doporučujeme platnost minimálně 5 let (délka platnosti E2 víz) ze dvou praktických důvodů:
  1. Časové i finanční náklady jsou daleko vyšší než při výměně pasu v ČR. …

“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

Vyplnit žádost o víza E2 dokáže každý… Ale vyplnit tuto žádost tak, abyste zásadně zvýšili šance na úspěch, to už chce určité zkušenosti. V tomto článku vám tedy poradíme, na co si dát pozor!

O základních požadavcích pro získání E2 víz píšeme v samostatném článku. Níže uvedené body o osudu vaší žádosti sice přímo nerozhodnou. Ale i na Americké ambasádě sedí pouze lidé a můžete si je správným způsobem naklonit na svoji stranu…

Tip 1: Fyzická kancelář v USA

Kancelář v USA není sice podmínkou pro udělení E2 víz. Nicméně dáváte tím najevo váš zájem o prosperující podnikání a zaměstnávání místních pracovních sil.

Tip 2: Záměr vrátit se zpět

Návrat domů opět není podmínkou pro získání E2 víz. Pokud však na pohovoru zmíníte, že po uplynutí platnosti víz nebo již v okamžiku, kdy se…


“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

Pokud jste úspěšně vyřídili veškeré záležitosti pro rozšíření Vašeho byznysu do USA, čeká Vás pravděpodobně také přesun Vaší rodiny. Na co máte jako držitel víz E2 nárok? A jak máte postupovat? Dozvíte se v tomto krátkém článku.

Expanze a přesun do USA není pro nikoho jednoduchým krokem. A pokud navíc máte vlastní rodinu, je to o to složitější. Máme pro Vás ale dobrou zprávu — z hlediska formalit to není až tak složité (minimálně pro Vašeho partnera).

Stačí správně vyplnit formulář

S administrativou přechodu českých rodin do USA máme mnoho zkušeností. Pro řadu našich klientů jsme řešili oprávnění nejen pro rozšíření jejich byznysů za oceán, ale také oprávnění k pobytu pro jejich členy rodiny. A z této praxe víme, že se není čeho obávat.

Když podáváte žádost o E2 víza pomocí formuláře DS-160, najdete na něm kolonky pro uvedení Vašeho manžela…


“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

Přitom ze své zkušenosti dobře víme, že některým z Vás by stačilo i cestovní povolení typu ESTA. Podívejte se tedy na to, který typ víz by mohl být ve Vaší situaci nejvhodnější.

Neimigrační víza typu E Vás opravňují ke vstupu a pobytu na uzení Spojených států, a to po dobu delší než 90 dní. Tato víza jsou specifická — udělují se za účelem obchodování nebo budování či rozšiřování vaší obchodní činnosti v USA.

Víza typ E1 (Treaty Trader)

Předně je třeba říci, že na víza E1 čeští občané nárok nemají. Z našich sousedů mají podle mezinárodních smluv možnost o E1 víza zažádat Poláci a Němci. Víza typu E1 se udělují klíčovým zaměstnancům, obchodníkům nebo majitelům firem. …


“Jsme Vaše know-how a opora při expanzi na americký trh.”

U některých našich klientů je zcela běžné, že ke svým obchodním činnostem využívají bezvízový vstup pomocí ESTA. A je to tak v pořádku! Nicméně pro některé účely už tento režim nestačí, a navíc byste porušovali zákon. Jak tedy postupovat?

V roce 2019 vstoupili do USA na základě ESTA tisíce Čechů. Velká část z nich samozřejmě vyrazila jen za zážitky a nákupy. Někteří ale do Ameriky odjeli hledat nové obchodní příležitosti.

ESTA obecně slouží především k turistickým účelům. V jejích pravidlech ale najdete i část o obchodních účelech. V jakých situacích tedy můžete ESTU použít při své pracovní cestě do USA?

Kdy ESTA stačí?

Do USA můžete s čistým svědomím vstoupit, pokud potřebujete být přítomni na obchodní schůzce s potenciálním obchodním partnerem nebo když Váš partner či Vy vyžadujete osobní podpis smlouvy či její dohodnutí. …

Hydra Consulting

Broadening your business horizons in the United States.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store